Øksnes menighet > Kalender

Kalenderdetaljer

Avskjedsgudstjeneste for Tsega. Begge prestene m.fl. i Myre kirke

02.12.2018 kl. 11:00

Sted:

Myre kirke

Kirketjener:

Ingrid Lie Brun

Organist:

Victoria Sovatkina

Prest:

Evy Bodil Brun, Tsegayesus Hurisa Hunde

Første lesetekst:

Jes 12,1-6

Andre lesetekst:

Åp 3,19-22

Prekentekst:

Matt 21,10-17

Dag i kirkeåret:

1sia

Nattverd:

Ja

 

Kalender