Ny kontormedarbeider


Hanne Woie starter som kontormedarbeider i Øksnes menighet 1. august.

 

Søndag 6. juni markerte vi at Tove Ekran slutter i sin stilling på kirkekontoret i Øksnes etter over 30 år i tjenesten. Nå kan vi meddele at Hanne Woie er tilsatt i 50% stilling som kontorfullmektig ved kirkekontoret. Hun starter i stillingen 1. august. Hanne Woie kommer fra stilling i Calanus Helse. 

Tilbake