Konfirmasjon 2025 - påmelding

Påmelding av konfirmant åpner onsdag 12. juni kl. 20.00. Da kan en også velge kirke og tidspunkt. Alle får konfirmere seg i den kirka de øn...

Les mer

Konfirmasjonsdatoer 2024-2027

Konfirmasjonsdatoer for årene 2024-2027.

Les mer

Ledig stilling som diakon/diakonimedarbeider

Vi har ledig vikariat i stilling som diakon/diakonimedarbeider.

Les mer

Nytt menighetsråd

Kirkevalget er over og vi har fått et nytt menighetsråd.  

Les mer

Nye gravplassvedtekter

Øksnes kirkelige fellesråd har vedtatt ny forskrift om gravplassvedtekter for Øksnes kommune. Vedtektene har vært på høring uten at det kom...

Les mer

Menighetsrådsvalg

Menighetsrådet har godkjent nominasjonskomiteens liste til høstens menighetsrådsvalg.

Les mer

Påmelding til dåp

Ønsker dere dåp? Vi jobber med mulighet for digital påmelding til dåp, og regner med det er tilgjengelig fra høsten 2023. Inntil vider...

Les mer

Kirkevalg 2023

Det er kirkevalg 11. september 2023, samtidig med kommunevalget. Da velges nytt menighetsråd og nye medlemmer av bispedømmeråd og kirkemøte...

Les mer

Hull i bakken på gravplassen på Finnvåg

Vær obs om du besøker gravplassen på Finnvåg.

Les mer

Konfirmasjonsdatoer 2023, 2024 og 2025

Menighetsrådet drøftet dato for konfirmasjon i 2023, 2024 og 2025 i møte 24. mai. Selv om datoene under er vedtatt må vi ta forbehold om a...

Les mer

Festeavgift for 2021

Faktura for festeavgift som skulle vært sendt i 2021 er sendt ut i disse dager. Vi har hatt utfordringer med omlegging til nytt regnskapspr...

Les mer

Følg oss på facebook

Vi bruker facebook aktivt for meddelelse av våre aktiviteter

Les mer

Sorggruppe

Har du mistet en av dine nære? Da kan kanskje «Leve videre»gruppen være noe for deg.

Les mer