Barn- og unge


Øksnes menighet har et stort foks på trosopplæring for barn og unge. Fra familien tar kontakt for å avtale dåp og fram til konfirmantalder har vi ulike tiltak for ulike aldersgrupper. Allerede ved dåpen har vi en faddergave - en dåpspose med en barnebibel og et tøylam - som en fadder får i oppgave å overrekke dåpsbarnet på første oga ndre dåpsdag. Det året barne fyller 2 inviteres det til 2-årssamling med fokus på den bortkomne sauen med link til lammet i dåpsposen. Så inviterer vi til utdeling av fireårsbok, til skolestartgudstjeneste for 6-åringene, til vintertakkefest, kanskje til karneval, til lys våken for 5. og 6. klassinger og til konfirmasjonsundervisning.

Ved siden av trosopplæringstiltakene er det knyttet speiderarbeid til menigheten gjennom Øksnes KFUK-KFUM speidere. (Speiderne har egen lukket gruppe på facebookside.) Speiderne møtes onsdager kl. 17.30 til 19.00, og er vanligvis ute. De er delt i grupper for 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5. klasse og oppover. Vi har et barnekor som for tiden (oktober 2020) øver tirsdag kl. 17.00 og er jenter fra 1. og 2. klasse. Vi har en guttegruppe med gutter fra mellomtrinnet og ungdomsskolen som dels synger, dels spiller i band, og øver sporadisk fram til ulike opptredener.

Velg kalender