Kontaktinformasjon


Øksnes kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Kirkeveien 10, 8430 Myre - se kart
Postadresse: 
Postboks 384, 8439 Myre
Telefon: 76 11 91 50
Epost: post@oksnes.kirken.no

Prest

Evy Bodil Brun

76119150

95995571

Send epost

Kirketjener/graver

Ingrid Lie Brun

76119150

40417635

Send epost

Kirkeverge

Tore Christiansen

45619198

Send epost

Organist

Victoria Sovatkina

76119150

99533192

Send epost

Kontaktliste nettside

Ann Jorid Stavnes

99503881

Send epost

Prestevikar

Gry Åland

90738470

Send epost