Konfirmasjonene i Øksnes utsettes


Menighetsrådet konkluderte i møte tirsdag 9. februar med at alle konfirmasjonene i Den norske Kirke i Øksnes utsettes til oktober.

 

Menighetsrådet drøftet utsettelse av konfirmasjoner i møte tisdag 9. februar. Det er knyttet stor usikkerhet til hvilke smitteverntiltak som være gjeldende i mai. Det er stor sannsynlighet for at det fortsatt vil være råd om å unngå for mye reiseaktivitet, og kanskje er det fortsatt begrensninger på hvor mange en får lov å samle, både til arrangement i kirka og i privat selskap. Det er krevende å planlegge med stor usikkerhet. Selv om vi håper vi har fått færre begrensninger på vår aktivitet allerede i mai, er sannsynligheten vesentlig større for at det kan gjennomføres konfirmasjoner uten for mange restriksjoner i oktober.

 

Menighetsrådet har derfor konkludert med at alle konfirmasjonene i Den norske Kirke i Øksnes utsettes til oktober.

Vi har satt opp følgende datoer:

Lørdag 2. oktober - Myre kirke kl. 11.00 og 13.00

Søndag 3. oktober - Langenes kirke kl. 11.00 og 13.00

Lørdag 16. oktober - Alsvåg kirke kl. 11.00

Tilbake