Kontormedarbeider til kirka


Det blir i løpet av mai ledig stilling som kontormedarbeider i kirka. Det er i utgangspunktet en 50% stilling.

 

Den som tilsettes skal bidra tilat at menighetens medlemmer og andre som kommer i kontakt med menigheten får rask og god service og være en administrativ ressurs som bidrar til å legge til rette for gjennomføring av menighetens målsettinger.

Kontorfullmektig vil få oppgaver knyttet tiltelefon og sentralbord, post, gravarkiv, attestering, noe renhold og noe arbeid med menighetens facebookside og hjemmeside. Det må også påregnes å være vikar for kirketjener ved noen begravelser og gudstjenester. Kirkevergen vil være nærmeste overordnet. 

Vi ønsker at du som søker er serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må ha gode norskkunnskaper og kunne håndtere ulike IT-verktøy. Det er ønskelig at du har sertifikat og disponerer bil. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Noe arbeid i helg og på kveld må påregnes, men i begrenset omfang.

Vi kan tilby:

Varierte arbeidsoppgaver i et hyggelig og godt arbeidsmiljø. Lønn og arbeidsvilkår i henhold til KA´s gjeldende lønnsregulativ og tariffavtale og pensjonsordning i KLP.

Referanser må oppgis.

Mer informasjon:

Kirkeverge Tore Christiansen, 45619198 eller kirkevergen@oksnes.kirken.nho

 

Søknadsfrist er 13. mai.

Søknad sendes kirkevergen@oksnes.kirken.no

Tilbake