Faktura for festeavgift


Faktura for festeavgift ble sendt ut 23. november. 

Faktura for festeavgift er sendt ut. Avgiften er 150 kr/år, og det faktureres for 10 år om gangen, forskuddsvis. Noen har fått faktura på 3000, som normalt da er for to graver som er festet sammen. Er beløpet større, er det festeavgift for flere graver. Hvis du har spørsmål om hvilken grav avgiften gjelder, ta kontakt med kirkekontoret på 76119150.

Tilbake