Kontaktinformasjon


Øksnes kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Kirkeveien 10, 8430 Myre - se kart
Postadresse: 
Postboks 384, 8439 Myre
Telefon: 76 11 91 50
Epost: post@oksnes.kirken.no

Kontorkonsulent

Nina Haugerud Amundsen

47974918

Send e-post

Kirketjener/graver

Ingrid Lie Brun

48207886

Send e-post

Kirkeverge

Tore Christiansen

45619198

Send e-post

Organist

Victoria Sovatkina

76119150

99533192

Send e-post

Diakoniarbeider

Ann Jorid Stavnes

99503881

Send e-post

Prestevikar

Gry Anbeth Åland

90738470

Send e-post